Solidariteitsfonds "Het Zwarte Gat"

Word nu donateur en stort maandelijks jouw bijdrage op rekening:
NL41 TRIO 0391 0365 64
Ten name van:
Solidariteitsfonds Het Zwarte Gat
Postbus 7007, 9701 JA Groningen

Solidariteitsfonds "Het Zwarte Gat" bestaat al enige jaren (sinds 1998) en is bedoeld om als een 'collectieve spaarpot' te functioneren, van waaruit allerhande activiteiten gesubsidieerd kunnen worden. In het kort is het een rekening waar mensen hun bijdrage op kunnen storten, al dan niet periodiek. Verder kan de rekening gebruikt worden om er de opbrengst of winst van benefieten, kraakkroeg etc. op te storten. Vervolgens verstrekt "Het Zwarte Gat" 'subsidies' of leningen aan verschillende acties en initiatieven.

Waarom?

Actievoeren heeft altijd geld gekost en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Geregeld gaat het hierbij om veel geld, wat niet zomaar uit eigen zak op te hoesten is. Verder vragen acties ook investeringen. Te denken valt hierbij aan organisatorische kosten, het verspreiden van informatie/pamfletten of opknapbeurten van kraakpanden.

Vaak worden de lasten door individuen voorgeschoten of gaat de 'collectieve jampot' rond. Kosten van acties lijken meer en meer een individuele verantwoordelijkheid in plaats van een collectieve.

Dit leidt er dan ook vaak toe dat acties weinig continuïteit kennen, omdat simpelweg het geld op is of omdat de groep als geheel niet genoeg geld bij elkaar weet te verzamelen om de kosten te dekken. Dit betekent dan vaak ook het einde van vele zeer nuttige acties.

"Het Zwarte Gat" is een solidariteitsfonds, waaruit de actiewereld steun kan putten, maar aan de andere kant diezelfde actiewereld, individuen en groepen die zich solidair voelen met elkaar ook in moeten investeren.

Door wie en voor wie?

Het fonds krijgt geld van, geeft geld aan en wordt beheerd door mensen die geen bezwaren hebben tegen de volgende kreten: tegen ongelijkheid, onderdrukking en hiërarchie, voor een samenleving waarin mensen, dieren en milieu belangrijker zijn dan geld en macht.

De 'subsidies' zijn in principe bedoeld voor initiatieven in de regio Groningen, Friesland en Drenthe. Hierbij worden door het solidariteitsfonds kleine ongebonden groepen, die in de reguliere subsidiecircuits geen geld kunnen krijgen, gesteund. Dit wil dus zeggen dat via het fonds geen partijgebonden activiteiten worden ondersteund.

Bij de subsidiëring valt in onze ogen dan ook te denken aan acties als bijvoorbeeld: anti-militarisme acties, vrouwenstrijd, arbeidersstrijd, onafhankelijke media en informatieverspreiding, anti-racisme/discriminatie en vluchtelingenstrijd, juridische ondersteuning van kraakacties, milieu en dierenrechten.

Naast het feit dat er 'subsidies' worden verstrekt, ziet "Het Zwarte Gat" graag dat acties zichzelf terugverdienen. Dit houdt in dat er besloten kan worden dat leningen worden verstrekt of dat een voorschot gegeven wordt op een zichzelf terugbetalend initiatief.

Omdat het solidariteitsfonds niet bedoeld is om projecten te financieren, die in principe vaste eigen inkomsten hebben (denk hierbij aan winkeltjes, kroegen etc.), zouden deze initiatieven een beroep kunnen doen op het aanvragen van een lening.

Voor alle subsidies geldt dat ten minste een deel van de kosten zelf wordt gefinancierd.

Tot slot nog even de belangrijkste criteria voor verlening van een subsidie of lening op een rijtje:

 1. Het initiatief waarvoor een subsidie of lening wordt aangevraagd vindt plaats in Drenthe, Friesland of Groningen.
 2. De aanvrager van de subsidie of lening is donateur van Het Zwarte Gat.
 3. Het initiatief waarvoor een subsidie of lening wordt aangevraagd moet een politiek buitenparlementair karakter hebben. Hierbij valt te denken aan DIY of grassroots georganiseerde initiatieven.
Houd er rekening mee dat Het Zwarte Gat meestal niet binnen een week beslist op een aanvraag. Het is dus aan te raden dat je een aanvraag op tijd indient.

Tot slot is het mogelijk je aanvraag versleuteld in te dienen bij Het Zwarte Gat. Hier vind je de publieke sleutel.

Hoe moet je geld storten?

Om dus acties te kunnen blijven doen en financieel te kunnen blijven steunen, is het belangrijk dat veel mensen een bijdrage willen leveren.

Dit is mogelijk door geld over te maken op rekening NL41 TRIO 0391 0365 64 ten name van Stichting Solidariteitsfonds Het Zwarte Gat (zie hierboven).

Hoe krijg je geld voor je acties?

 1. Maak een begroting voor je actie, waarin duidelijk naar voren komt hoeveel geld je nodig hebt.
 2. Schrijf vervolgens ons een e-mail (of brief), waarin je subsidie aanvraagt. Deze e-mail moet de volgende punten bevatten:
  • Wie of welke organisatie heeft het geld nodig?
  • Om hoeveel geld gaat het?
  • Waarvoor is het geld bestemd?
  • Wat is hierin je eigen bijdrage?
  • Wanneer heb je het geld nodig?
  • Bij wie heb je nog meer een subsidieaanvraag ingediend?
  • De begroting moet je meesturen. Verder kun je altijd mondeling of schriftelijk nog extra uitleg geven.
 3. We betalen in principe achteraf op vertoon van betalingsbewijzen. Hiervoor is het dus noodzakelijk dat je de bonnetjes altijd bewaart! Als het een voorschot op iets betreft, wordt deze natuurlijk wel van te voren uitbetaald. Betaling kan zowel giraal als cash.

Tenslotte...

Het succes van een fonds hangt natuurlijk af van de hoeveelheid geld die gestort wordt. Geen geld, dan geen subsidiëring, wat uiterst vervelend kan zijn. Wacht dus niet met donateur worden tot je zelf een keer geld nodig hebt!! Dus...

Tot slot: voor elke nieuwe donateur ligt er een mooi T-shirt klaar!